Thước xám

Thước xám dùng để kiểm tra độ dây màu và độ phai màu của vải sau quá trình giặt ủi, nhuộm màu…

Showing all 3 results